Cresterea sanselor de integrare sociala si ulterior acces pe piata muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare spectru autist prin diagnosticarea precoce si facilitarea accesului la servicii si programe de recuperare si asistenta specializata

Proiect derulat in colaborare cu Fundatia Romanian Angel Appeal si Directia Protectia Copilului. In cadrul DGASPC Braila functioneaza Centrul de consiliere si asistenta pentru persoanele cu tulburari de spectru autist (TSA) care functioneaza in cadrul Complexului de servicii pentru copii cu dizabilitati ,,Elpida’’

Comunitate pregatita, copil integrat – suport pentru integrarea scolara si sociala a copiilor cu tulburari din spectrul autist
DGASPC Braila a fost selectata de catre Fundatia Romanian Angel Appeal pentru a fi beneficiara a activitatilor din cadrul Proiectului ,,Comunitate pregatita, copil integrat – suport pentru integrarea scolara si sociala a copiilor cu tulburari din spectrul autist”.

Infiintarea a 2 centre de consiliere si gazduire pentru victimele violentei in familie din judetul Braila (182.266,00 euro)
Finantare Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, prin programul RO20 „Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex“, in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean Braila, finalizat la data de 30.04.2016. Valoarea totala eligibila a proiectului a fost de 182.266,00 Euro, respectiv 802.881,73 lei, reprezentand 85% fonduri externe nerambursabile prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și 15% cofinantare nationala/publica. DGASPC Braila a primit de la Ministerul Justitiei suma de 634.857,59 lei din care a utilizat suma de 457.845,40 lei, diferenta de 177.012,99 lei fiind returnata operatorului de program conform prevederilor contractuale. Decizia nr.70/35070/11.07.2016 a Ministerul Justitiei a stabilit suma de 14.833,59 lei – cheltuieli neeligibile.

Niciodata singuri!
Obiectul conventiei il constituie finantarea acordata beneficiarului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Autoritatii finantatoare, in cadrul programului de interes national „Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, pentru punerea in aplicare a proiectului „Niciodată singuri!”. Valoarea finantarii nerambursabile reprezinta finantarea acordata de autoritatea finantatoare si este in suma de 1.304.100 lei, conform bugetului proiectului. Valoarea contributiei proprii a Beneficiarului este in suma de1.449.000 lei.

TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor – (2.657.162.612,32 lei)
Finantare POCU , DGASPC Braila este partener al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, valoarea eligibila pentru Braila fiind de 31.088.079,20 lei.

Evaluarea, formarea si incluziunea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din Judetul Braila – (2.235.734,59 lei)
Finantare POSDRU , finalizat la 31.10.2015, grupul tinta a fost reprezentat de 20 persoane de etnie roma, 183 persoane cu dizabilitati, 30 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului.