Prezentare

Prezentare generală

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este institutie publica, in subordinea Consiliului Judetean Braila care realizeaza si aplica, la nivel judetean, masurile, politicile si strategiile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate in nevoie, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale specializate, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a mentine/dezvolta functionalitatea sociala a beneficiarilor, urmarind mentinerea/ integrarea/ reintegrarea in mediul propriu de viata familial si comunitar.
Din anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este autorizata sa ofere servicii sociale pe durata nedeterminata, in baza Certificatului de Acreditare AF nr. 000316/10.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Structuri cu activitate in protectia si promovarea drepturilor copilului

Servicii de tip comunitar
o Compartimentul Adoptii si Postadoptii
o Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati – echipa mobila
o Serviciul de Management de Caz pentru Copii
o Centrul de Consiliere si Interventie pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat, Repatriat – linie telefonica de urgenta

Servicii de tip familial
o Complexul de servicii de tip familial cu cele doua componente:
o Centrul de asistenta maternala profesionista
o Centrul de plasamente familiale

Servicii de tip rezidential
o Complexul de Servicii pentru Copii si Tineri cu Dizabilitati ,,Pescarusul’’
o Complexul de servicii sociale ,,Floare de Colt’’
o Complexul de Tip Familial ,,Surasul Copilariei’’
o Complexul de Tip Familial ,, Universul Copiilor’’
o Centrele de plasament in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
o Centrul maternal ,,Alexandra’’

Structuri cu activitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanei cu dizabilitati

Servicii de tip comunitar
o Serviciul de Evidenta Prestatii Sociale pentru Persoane cu Handicap
o Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanei Adulte cu Handicap

Servicii de tip rezidential
o Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Handicap Braila
o Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Dizabilitati Baraganu
o Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Dizabilitati,,Camelia” Faurei
o Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Dizabilitati ,,Magnolia” Faurei
o Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Dizabilitati ,, Nufarul’’
o Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Dizabilitati Racovita
o Centrul pentru Viata Independenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ,,Violeta” Faurei
o Centrul pentru Viata Independenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Braila

Structuri cu activitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor victimelor violentei domestice

o Locuinta protejata pentru victimele violentei domestice ,,VENUS”