Servicii de evaluare complexa

Incadrare grad de handicap – copil

Programul de lucru al Serviciului de evaluare complexă pentru copii cu dizabilitati se desfasoara la sediul DGASPC Braila, din mun. Braila, str. Ghioceilor nr. 8, parter, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 08 – 16,00 (exclusiv zilele libere legale).

Evaluarea copiilor cu dizabilitati se desfasoara zilnic, de luni pana vineri (exclusiv zilele libere legale), in intervalul orar 8,00 – 15,00.
Programarea copiilor cu dizabilitati in vederea evaluarii se poate realiza prin una din urmatoarele posibilitati:
– la sediul serviciului;
– prin telefon la numarul 0239614583;
– prin email la adresa sec.copii.braila@gmail.com
Cererea-tip pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare si documentele necesare in acest sens se pot transmite in format electronic prin email la adresa sec.copii.braila@gmail.com Documentele in original se vor prezenta la data evaluarii copilului in cadrul Serviciului.

Incadrare grad de handicap – adult

Programul de lucru al Serviciului de evaluare complexă persoanele adulte cu handicap se desfasoara la sediul DGASPC Braila, din mun. Braila, str. Ghioceilor nr. 8, parter, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 08 – 16 (exclusiv zilele libere legale).

Evaluarea persoanelor cu dizabilitati se desfasoara de luni pana vineri (exclusiv zilele libere legale), in intervalul orar 08 – 16.
Programarea persoanelor cu dizabilitati in vederea evaluarii se poate realiza prin una din urmatoarele posibilitati:
– la sediul serviciului;
– prin telefon la numarul 0239614583;
– prin email la adresa sec.adulti.br@gmail.com
Cererea-tip pentru evaluare complexă și încadrare a persoanei cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare si documentele necesare in acest sens se pot transmite in format electronic prin email la adresa sec.adulti.br@gmail.com. Documentele in original se vor prezenta la data evaluarii persoanei in cadrul Serviciului.